NORDE CENTRUM Lootsi 7, Tallinn

Üldehitus valdkonas omame pikaajalist kogemust. Meie meeskonnas töötavad oma ala pikaajalisete töökogemusega inimesed. Oleme läbi viinud suure mahulisi objekte nii kipsitööde kui ladumistööde osas.